ZE STRON SERWISU MOŻESZ KORZYSTAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE PRAWEM.
właściciel:
Wydawnictwo PETIT
Ilona Morżoł
ul. Cegłowska 37
01-809 Warszawa

Biuro:
ul. Batorego 31 lok. 166
02-591 Warszawa
tel./fax: (22)825 46 40
fax: (22) 669 10 07

Regon: 011905563
NIP: 527-021-09-45
Konto: BRE BANK SA 96 1140 2004 0000 3102 3487 2446