0
0,00 zł
 x 

Twój koszyk jest pusty

Katalog

REPREZENTUJ.Ę FIRMĘ

33,60 zł

aut. Elżbieta i Bartłomiej Binder

Książka przeznaczona jest dla każdego, kto współtworzy wizerunek firmy na zewnątrz: pełni rolę jej rzecznika, PR, pracownika odpowiedzialnego za kontakty z prasą.

Szczegółowo omówiono zasady:

  • tworzenia biura prasowego, działu wydawnictw, archiwum
  • organizacji warsztatu pracy, doboru współpracowników, wynagradzania
  • przygotowywania konferencji prasowych, przemówień, wywiadów
  • redagowania pism branżowych, listów, sprostowań, odpowiedzi na krytykę
  • współpracy z mediami, z własną firmą oraz z szefem

Osobne działy to:
Szablony: przykłady oraz gotowe do wykorzystania wzory przemówień, toastów, listów, komunikatów, oświadczeń, informacji, pism okolicznościowych

Wybór z najważniejszych aktów prawnych, m in.: Konstytucji RP, Prawa prasowego, ustaw o: Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, prawie autorskim, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, języku polskim, ochronie danych osobowych oraz z Kodeksów etycznych

Komputer w biurze prasowym: poradnik na temat sprzętu, oprogramowania, systemów sieciowych, wykorzystania internetu, zakładania i promocji firmowych witryn.

Wyd. I, stron 418
ISBN 83-85292-39-X

 

Elżbieta Binder ma za sobą ponad dwadzieścia lat pracy dziennikarskiej jako reporter i redaktor. Od 1991 do 1995 związana z Kancelarią Prezydenta RP Lecha Wałęsy, wpierw z zespołem przygotowującym przemówienia i teksty okolicznościowe, później z Biurem Prasowym jako redaktor Informatora Prezydenta RP. Współautorka telewizyjnych filmów historycznych.

Bartłomiej Binder jest fotografikiem i grafikiem komputerowym. Opracowuje okładki książek, biuletyny, publikacje reklamowe. Przygotowywał zdjęcia do albumów towarzyszących wielkim wystawom w Muzeum Narodowym: Koniec Wieku, Akademizm, Pod jedną koroną.

Kontakt

Wydawnictwo PETiT
biuro: ul. Batorego 31/166
02-591 Warszawa
tel./fax(0-22) 825 46 40

petit@petit.com.pl

Popular Category