Wydawnictwo PETIT
ul. Cegłowska 37
02-591 Warszawa
NIP: 5270210945

Biuro:
ul. Batorego 31 lok. 166
02-591 Warszawa
tel./fax: (22)825 46 40