0
0,00 zł
 x 

Twój koszyk jest pusty

OCENA PRACOWNIKA

15,75 zł

Aut.: Terry Gillen

Ocena okresowa pracownika jako ważny element nowoczesnego zarządzania.
Jaką rolę pełni w codziennej praktyce przedsiębiorstwa?
Jak się do niej profesjonalnie przygotować:

  • gromadząc dane, materiały, pracując nad własnym nastawieniem

Jak radzić sobie z problemem:

  • negatywnego nastawienia ocenianego
  • własnej stronniczości

W jaki sposób:

  • wykorzystywać konstruktywną krytykę i świadomą pochwałę dla podniesienia jakości pracy
  • sprostać w dyskusji kwestiom drażliwym: braku awansu, znikomej podwyżki, zwiększonego zakresu obowiązków
  • wykorzystać rozmowę do motywowania trudnych pracowników
  • prowadzić dyskusję, by zamiast sądem nad pracownikiem, stała się okazją do planowania jego rozwoju

Wyd. I., stron 77
Kod: ISBN 83-85292-31-4

Terry Gillen jest jednym z najbardziej znanych brytyjskich ekspertów w dziedzinie komunikacji społecznej i zarządzania ludźmi, wykładowcą kilku brytyjskich uczelni wyższych. Jest także stałym konsultantem kilku wielkich przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego. Jego specjalnością jest kształtowanie cech i umiejętności niezbędnych pracownikom firm, stających u progu gwałtownych zmian w zarządzaniu, organizacji pracy i strukturze zatrudnienia. Nakładem Wydawnictwa PETIT ukazały się trzy pozycje tego autora: Asertywność, Jak asertywnie wpływać na ludzi oraz Ocena pracownika.

Kontakt

Wydawnictwo PETiT
biuro: ul. Batorego 31/166
02-591 Warszawa
tel./fax(0-22) 825 46 40

petit@petit.com.pl